Mojí vášní je psychologie, díky svým mnohaletým zkušenostem z osobního života i praxe s klienty, psychologickému výcviku, osobnímu rozvoji a kurzu na VŠ aplikované psychologie, poskytuji kvalitní terapeutickou péči každému, kdo prochází náročnou životní situací, každému kdo se potřebuje posunout ve svém vědomí i životě. Nabízím bezpečné prostředí individuálních terapií pro jednotlivce, rodiny, páry a děti.

 

Mé zaměření na psychiku osobnosti je celostní, sleduji vlivy a provázanosti, které formují osobnost, kvalitu života a prožívání. Provázím své klienty labyrintem těla, duše a mysli. Díky tomu jsou výsledky naší společné práce velmi příznivé. Změny se promítají do vašeho života i vztahů okamžitě, neboť pracuji hluboko na úrovni duše s příčinami potíží.

 

 

KAŽDÁ ŽIVOTNÍ SITUACE MÁ SVÉ PŘÍČINY, TÍM PÁDEM MÁ I SVÉ ŘEŠENÍ!

SPOLEČNĚ HO MŮŽEME NAJÍT.

 

Jsem autorkou e-booku, pomocí kterého si postavíte nové a pevné základy pro spokojený život a dobrou psychickou kondici, pořádám skupinové terapie, víkendová ladící setkání, vedu ženské kruhy, provázím klienty osobním rozvojem a propojuji hmotný svět s duchovním v dokonalé rovnováze, zaměřuji se na individuální trapie pro jednotlice, páry, rodiče a děti.

 

NÁŠ ŽIVOT PODLÉHÁ VESMÍRNÝM ZÁKONŮM, KTERÉ JSOU NEMĚNNÉ, JE ČAS SE S NIMI SEZNÁMIT A ZAČÍT S NIMI ŽÍT V SOULADU, TO JE CESTA K HARMONII.

 

PROBUZENÍ VNITŘNÍ SÍLY I 
Blanka Reslová

E-book zdarma pro ženy

PROBUZENÍ VNITŘNÍ SÍLY I

aneb

Proč je důležité si postavit nové a pevné základy pro spokojený život

Pochopíte, proč vám život přináší náročné životní situace, které vás velmi zatěžují.

V e-booku vás seznámím s univerzálními zakonitostmi, které ovlivňují naše životy, popisuji časté příčiny potíží a popisuji jednotlivé a základní roviny, které je nutné projít, uzdravit a pročistit, aby jste mohly žít spokojený život, našly své vlastní jedinečné nastavení, které je mnohdy ukryto pod nánosy přejatých pravd, iluzí a vzorců myšlení a chování nebo jsou tak potlačené tím, jak nás naše okolí nepřijalo, posuzovalo a formovalo. 

MOJE SLUŽBY

 • INDIVIDUÁLNÍ TERAPE
  terapie, které umožňují cílené řešení všech vašich aktuálních potřeb, potíží a situací - konkrétních problémů osobních, vztahových, partnerských, rodinných, zdravotních a psychických. Poradíme si ze strachy, depresemi, s marností, s finančími potíži, se vztahovými problémy v rodině i v práci, rozklíčujeme příčiny potíží vašich dětí. Společně najdeme příčiny, odstraníme je a uzdravíme, najdeme nový směr. Při terapiích dochází také k pochopení a poznání životních pravd. Často dochází k propojení s vaší duší a prapůvodní výbavou, otevřou se vám vaše dary, intuice, začnete si věřit a následovat své vnitřní vedení. To přináší stabilní úlevu a proces uzdravování na všech úrovních. Individuální terapie mohou probíhat i on-line přes Skype, WhatsApp, Messenger
 • SKUPINOVÉ TERAPIE, WORKSHOPY, SEMINÁŘE
  celodenní setkání ve skupině do 10-15 lidí, kde společně pracujeme a ladíme svá nastavení, psychiku, tělo i mysl. Jedná se o tematická setkání, semináře, workshopy, které vypisuji v záložce menu skupinová setkání - akce
 • TERAPIE PRO RODIČE A DĚTI
  cíleně řeší většinu potíží dětí, příčiny jejich vyhraněného chování i zdravotních potíží, řeší problematiku dětí v pubertě, které se hledají a prožívají velmi vyhraněně toto své období.  Terapie pro rodiče dětí s různými diagnostikovanými poruchami vývoje, chování, učení. Terapie pro rodiče dětí, které mají různé psychické potíže, noční pomočování, noční děsy, živé sny, extrémní strachy nebo výraznou přecitlivělost. Děti, které mají rozvinuté vnímání - vidění bytostí, slyšení cizích hlasů apod. Probíhá za účasti jednoho nebo obou rodičů a po dohodě i dítěte. Poskytnu vám ucelený náhled na příčiny potíží vašich dětí, společně je odstraníme a připravíme kvalitní platformu pro jejich růst a vývoj. Pochopíte zákonitosti vlivů na chování a rozvoj dětí.
 • ŽENSKÉ KRUHY
  pravidelná setkávání v kruhu žen, kde sdílíme, meditujeme, pracujeme na našem růstu a rozšiřování vědomí, ladíme své nitro a mnoho dalšího.
 • POMOC STRACENÉ GENERACI MLADÝCH
  projekt POMOC ZTRACENÉ GENERACI MLADÝCH, je určen především mladým lidem 18+, kteří stojí na prahu života, čeká je vykročení na cestu a mnohdy jsou ztraceni v tomto světě, nedaří se jim v mnoha oblastech osobního života, trpí psychickými potíži, hledají smysl života apod.
 • PŘEDNÁŠKY
  pořádám přednášky na téma vztahy, rodičovství, jak zvládnout puberťáka, osobní rozvoj a duchovní růst a jiné

+420 732 307 379

Horní 4906, Jablonec nad Nisou 7

Ženská síla