Mojí vášní je psychologie, díky svým mnohaletým zkušenostem z osobního života i praxe s klienty, psychologickému výcviku, osobnímu rozvoji a ročnímu kurzu Psychologie osobního rozvoje na VŠ aplikované psychologie v Terezíně, poskytuji kvalitní terapeutickou péči každému, kdo prochází náročnou životní situací, každému kdo se potřebuje posunout ve svém vědomí i životě. Nabízím bezpečné prostředí individuálních terapií pro jednotlivce, rodiny, páry a děti.

 

Mé zaměření na psychiku osobnosti je celostní, sleduji vlivy a provázanosti, které formují osobnost, kvalitu života a prožívání. Provázím své klienty labyrintem těla, duše a mysli, aby dosáhli dobré psychické kondice a zdraví.

Výsledky naší společné práce jsou velmi příznivé. Změny se promítají do vašeho života i vztahů okamžitě, neboť pracuji hluboko na úrovni podvědomí s příčinami potíží.

Vše procházíme společně vědomě, skrze přítomné vědomí klienta, aby si plně zakotvil veškeré poznání a změny ve své mysli, ve svém nastavení a tím vše promítne do svého každodenního života. Předávám velmi mocné a účinné nástroje, jak zvládat většinu životních situací, které přichází a to již bez psychických propadů, bez zbytečných dramat a dalších bolestí a zklamání.

 

 

KAŽDÁ ŽIVOTNÍ SITUACE MÁ SVÉ PŘÍČINY, TÍM PÁDEM MÁ I SVÉ ŘEŠENÍ!

SPOLEČNĚ HO MŮŽEME NAJÍT.

 

Jsem autorkou e-booku, pomocí kterého si postavíte nové a pevné základy pro spokojený život a dobrou psychickou kondici, pořádám skupinové terapie, víkendová ladící setkání, vedu ženské kruhy, provázím klienty osobním rozvojem a propojuji hmotný svět s duchovním v dokonalé rovnováze, zaměřuji se na individuální trapie pro jednotlice, páry, rodiče a děti.

 

NÁŠ ŽIVOT PODLÉHÁ DANÝM ZÁKONITOSTEM, KTERÉ JSOU NEMĚNNÉ, JE ČAS SE S NIMI SEZNÁMIT A ZAČÍT S NIMI ŽÍT V SOULADU, TO JE CESTA K HARMONII, KE ZDRAVÍ A DOBRÉ PSYCHICKÉ KONDICI 

JAKMILE POZNÁME ZÁKONITOSTI, VESMÍRNÉ ZÁKONY, ZÍSKÁME NOVÉ INFORMACE O NÁS SAMOTNÝCH, STANEME SE VĚDOMÝMI TVŮRCI A DOSTANEME NÁSTROJE PRO ŽIVOT, PAK JIŽ ŽIJEME SKUTEČNÝ RÁJ NA ZEMI. VŠE ZLÉ, NEPŘÍJEMNÉ A HRUBÉ POSTUPNĚ ODEJDE A PŘIJDE UŽ JEN RADOST, LEHKOST BYTÍ, ZDRAVÍ, HOJNOST, LÁSKA, ÚCTA, PŘIJETÍ A MNOHO DALŠÍHO, CO POTŘEBUJEME KE ZDRAVÉMU A NAPLNĚNÉMU ŽIVOTU.

 

MOJE SLUŽBY

 • INDIVIDUÁLNÍ TERAPE
  terapie, které umožňují cílené řešení všech vašich aktuálních potřeb, potíží a situací - konkrétních problémů osobních, vztahových, partnerských, rodinných, zdravotních a psychických. Poradíme si ze strachy, depresemi, s marností, s finančími potíži, se vztahovými problémy v rodině i v práci, rozklíčujeme příčiny potíží vašich dětí. Společně najdeme příčiny, odstraníme je a uzdravíme, najdeme nový směr. Při terapiích dochází také k pochopení a poznání životních pravd. Často dochází k propojení s vaší duší a prapůvodní výbavou, otevřou se vám vaše dary, intuice, začnete si věřit a následovat své vnitřní vedení. To přináší stabilní úlevu a proces uzdravování na všech úrovních. Individuální terapie mohou probíhat i on-line přes Skype, WhatsApp, Messenger
 • SKUPINOVÉ TERAPIE, WORKSHOPY, SEMINÁŘE
  celodenní setkání ve skupině do 10-15 lidí, kde společně pracujeme a ladíme svá nastavení, psychiku, tělo i mysl. Jedná se o tematická setkání, semináře, workshopy, které vypisuji v záložce menu skupinová setkání - akce
 • TERAPIE PRO RODIČE A DĚTI
  cíleně řeší většinu potíží dětí, příčiny jejich vyhraněného chování i zdravotních potíží, řeší problematiku dětí v pubertě, které se hledají a prožívají velmi vyhraněně toto své období.  Terapie pro rodiče dětí s různými diagnostikovanými poruchami vývoje, chování, učení. Terapie pro rodiče dětí, které mají různé psychické potíže, noční pomočování, noční děsy, živé sny, extrémní strachy nebo výraznou přecitlivělost. Děti, které mají rozvinuté vnímání - vidění bytostí, slyšení cizích hlasů apod. Probíhá za účasti jednoho nebo obou rodičů a po dohodě i dítěte. Poskytnu vám ucelený náhled na příčiny potíží vašich dětí, společně je odstraníme a připravíme kvalitní platformu pro jejich růst a vývoj. Pochopíte zákonitosti vlivů na chování a rozvoj dětí.
 • PŘEDNÁŠKY
  pořádám přednášky na téma vztahy, rodičovství, jak zvládnout puberťáka, osobní rozvoj a duchovní růst a jiné
 • SVOBODNÁ KOMUNITNÍ ŠKOLA
  informace najdete na www.radostnyspolek.cz

+420 732 307 379

Horní 4906, Jablonec nad Nisou 7

Psychická kondice