BOUŘLIVÉ DOSPÍVÁNÍ DĚTÍ

Toto téma je nyní velmi aktuální. Setkávám se s tolika rodiči, kteří prožívají starosti se svými dospívajícími dětmi, řeší jejich určitou labilitu, sklony k poruchám příjmu potravy, sklony k sebepoškozování, útěky z domu, koketování s návykovými látkami a často i k velmi radikálním postojům, které jejich děti mají. Hledají pomyslné meze, kdy se jedná o zkušenosti, které ty děti potřebují a kdy se jedná již o hluboký problém.

Dnes pominu vlivy technických vymožeností, hodin strávených na počítači, hrách, sociálních sítích a mobilech, vliv prazvláštní hudby a textů písní, které negativně programují vnímání a myšlení i realitu. Dnes chci psát o vlivech, které jsou od nás lidí směrem k dětem a dospívajícím, těmi nejzásadnějšími a nejhlubšími.

Často se totiž jedná o nějaký únik dětí od reality, od systému, od rodičů a od určité odpovědnosti, je to momentální neschopnost přijmout realitu, protože jsou ve svém nitru zranění, zmatení a prázdní. Často jsou velmi citliví a nepochopení. Protože prostě vnitřně cítí velké pnutí, velký rozpor mezi tím, co vnímají v sobě a co chtějí a mezi tím, co musí žít a žijí a co po nich chtějí druzí. Čemu se musí podřizovat a čeho se musí vzdát nebo naopak co musí přijmout i přes to, že s tím nerezonují. A to nemluvím o dalších vlivech, které se někdy v rodinách odehrávají.

Je to jednoduché. Děti mají své představy a touhy, mají své pocity a city a rodina, instituce neustále formují a ovlivňují tyto jejich vnitřní přirozené vjemy. Spousta rodičů prostě vůbec netuší, co se v dětech odehrává, netuší, co všechno dělají a s kým se dostávají do kontaktu, kdo je vlastně formuje a utváří jejich nové aktuální náhledy na svět. Většina rodičů ani netuší, co vše může jejich dítě hluboce zasáhnout. Je to tím, že se prostě přestalo komunikovat, přestalo se vyjadřovat v pravdě vše, co vnitřně cítíme, přestalo se pojmenovávat v pravdě to, co ctíme a tím chybí i dialog, poznání a předání zdravého náhledu či zkušenosti, která by mohla pomoci dětem najít směr a pochopit ten vnitřní chaos a tím ho trochu umírnit či zkrotit. Přestalo se zdravě respektovat a ztratila se chuť naslouchat a případně i řešit citlivěji vztahové disbalance, přestalo se trávit společně více času, přestalo se naslouchat a chybí potřebné otevření, přijetí a vedení. Chybí základní znalosti zákonitostí a vlivů na lidskou psychiku. A hlavně, v tom koloběhu životů se stává, že děti jakoby protékají mezi prsty rodičů. Ti si nevědí rady s jejich chováním, většinou ani se svojí psychikou, natož s tou dětskou. Je to celkem normální, neboť všichni jsme vyrůstali v dobách, kdy se praktikovaly různé metody výchovy a vlastně nikdo z našich předků nevěděl, jak se dobře zhostit role rodiče a o co se ve víře a pravdě opřít.

Každý totiž může dát a předat jen to, co sám poznal a dostal.

Takže když se vám nedostávalo lásky, pochopení, přijetí a podpory, nedokážete to vlastně dát dál ani svým dětem. Pokud jste byli vychováváni přísně, nejspíš i vy nyní vychováváte v podobném duchu své ratolesti. Je to zákon příčiny a následku, je to zákon rezonance a je to zákon pomyslného zrcadlení. Takže to, co si jako rodiče i lidi neseme v sobě, je přímým důsledkem toho, co jsme dostali, jak jsme byli vychováváni, jaké vzorce máme ze své základní rodiny a jak jsme byli formováni. Takový vztah máme k sobě samotnému a to potom žijeme se svým okolím, předáváme to dál a dostáváme to v podobě nastavených zrcadel od partnerů, dětí i okolí. A co si budeme povídat, málokdo pochopí, že se to děje proto, aby příčinu našel v sobě a začal s tím něco dělat. To nás nikdo nenaučil a navíc je to trošku diskomfort, jít do sebe a začít s nějakou sebereflexí.

Nelze paušálně napsat kde a čí je to chyba či vina, jedná se o celkovou neznalost základních pravd, zákonitostí a vlivů na naše životy, na naše psyché i zdraví. Ale lze skutečně řešit jakoukoliv situaci. Jen chtít hledat cestu, nezamrznout na zvycích někde mezi trestáním, tvrdým omezováním a ledabylou pozorností, věnovanou dětem. Někdo je takový, že prostě za vše děti trestá a nekompromisně, někdo je zase takový, že dá dětem absolutní volnost a nepohlídá si ty správné mantinely – no a obojí je prostě tak trochu špatně.

Když dítě vyrůstá v restrikcích, trestech a omezováních, stává se prázdným, smutným, zmateným, ublíženým a ukřivděným, v extrémních případech zlomeným a to s přibývajícím věkem roste až v nenávist a radikální postoje, anarchii a nepřijetí života, jako takového. Když dítě vyrůstá v absolutní svobodě, velmi lehce nabyde dojmu, že o něj není zájem, chybí mu komunikace, učení a vedení ze strany rodičů, chybí mu jakési meze, mantinely, hranice a to může opět sklouznout někam, kam nechceme. Pokud dítě vyrůstá v příliš velkém tlaku, soutěživosti a porovnávání, opět v obou rovinách, ani to není nic dobrého. Zkrátka a dobře, důležitý je vyvážený střed nastavený vyváženými rodiči a to je to, co bychom měli chtít hledat, abychom z našeho pomyslného hnízda vyvedli šťastné a spokojené děti s dobrými základy, které mohou předávat dál a které jim zajistí příjemný a naplněný život, který žijí vědoměji a tvoří si z tohoto nastavení svůj život.

V poslední době se na mě také obrací rodiče ještě nezletilých dětí, které již mají zkušenosti i s tím, že se pokusili si vzít život. Jsou vždy velmi bezradní, protože život jejich i dítěte dostává nový rozměr i směr. Navíc prožívají obrovské trápení rodiče i děti. Většinou jsou tyto děti po nezdařených pokusech dlouhodobě hospitalizované nebo jsou přímo zavřené na odděleních psychiatrických léčeben, což vede k úplnému oddělení dětí od ostatních a k ještě větší propasti v jejich životě.

Není to lehké pro žádného zúčastněného. Ale je výborné, že rodiče již hledají pomoc i ve vodách alternativních možností, protože tam je velká šance na nalezení cesty a pomoci s trvalými výsledky.

Tím, že se setkávám s lidmi, s rodiči a jejich problémy, při individuálních sezeních, kdy u mě hledají pomoc, vnímám, kolik dětí je vlastně ztracených. A jako matka třech dětí ani nemusím chodit daleko:-).

I mé osobní zkušenosti z mé vlastní rodičovské role jsou velmi cennými poznatky, které mohu předávat dalším rodičům a mohu ukazovat směr. Protože je pravdou, že nejlépe poradíš díky své prožité zkušenosti. Ale díky své práci průvodce labyrintem těla, duše a mysli se dokážu dostat velmi hluboko do příběhu klientů a najít skryté, leč nejpodstatnější příčiny potíží, které je přivedly až ke mě.

Jak vlastně probíhá naše setkání? Poslechnu si celý příběh té rodiny, nechám rodiče vyprávět o svém dítěti o okolnostech jejich starostí, jakmile dostanu příležitost nahlédnout na situaci více do hloubky, vedu ještě cílenými otázkami rodiče tam, kde cítím, že je příčina, abychom mohli společně poznat a uchopit tu pravou podstatu věci. Je to důležité, protože má práce je vždy zaměřena na skutečné hluboké příčiny, na souvislosti i na následky, které postupně zpracujeme na nejhlubších úrovních podvědomí, aby došlo k poznání a pochopení a tím i k trvalé změně, uzdravení a odstranění všeho potřebného a všech vlivů.

Společně s rodiči dokážeme těmto dětem skutečně pomoci najít nový směr, vytvořit takové podmínky, aby se mohly zcela ztotožnit sami se sebou, nově se odrazit a začít žít svůj život, který se stává snesitelným, naplněnějším a smysluplnějším.

Rodiče při našem sezení dostanou odpovědi na své otázky, dostane se jim mnoha pochopení a poznání a osvojí si zákonitosti a vlivy na psychiku jejich i dětí, tím se postaví skutečně pevný základ pro to, aby další dny byly pro všechny zúčastněné vědomější. Rodiče většinou pak vědí, co a jak mají dělat, protože spoustu věcí dělají už totiž jinak :-).

Závěrem chci jen podotknout, že děti, které se dostanou až tak daleko, že začnou třeba přemýšlet o sebevraždě nebo se o ní pokusí, jsou velmi často nepřijaté, nepochopené ze strany rodičů a vlastně nevyslyšené. Cítí se tak potom i ve většinovém kolektivu. Bývají to velmi citliví jedinci, kteří nedostávají odpovědi na své otázky, nikdo jim neukazuje směr a oni se ztrácí v tomto světě, který je ještě stále odpojený od základních pravd. Oni totiž pak nechápou, co tady dělají, proč tu jsou a k čemu je vlastně život, jednoduše proto, že necítí lásku, naplnění, respekt a úctu, ale HLAVNĚ ZDRAVÉ VEDENÍ!

Společnost a instituce netuší, jak se dá pracovat s takovými dětmi a tak se jejich vlivem také prohlubuje prázdnota, frustrace, která vede k jejich pokusu udělat něco, co by mělo být snad jen tou nejposlednější volbou…

Příkladem jsem použila právě tu nejhorší variantu, která se nyní tak často objevuje, ale pravdou je, že bych mohla tuto variantu nahradit třeba opakovanými útěky z domu, kouření a užívání drog, pití alkoholu, únik k sexu bez sebehodnoty, agresivita a vyhraněné chování vůči ostatním, krádeže a také časté pobyty dětí a mladistvých v různých nápravných zařízeních…

Rodiče si zkrátka nevědí rady se svými dětmi, ale možná je to tím, že si vlastně nevědí rady sami se sebou, že si třeba nevědí rady s partnerem, že možná nevědí, jak uchopit i vlivy této přetechnizované doby, že vlastně nemají ani čas, protože jsou neustále v jednom kole…

Ale…

Proč rodiče tak málo naslouchají svým dětem? Většinou děti jasně říkají to, co cítí a potřebují, co si přejí a co je trápí, ale někdy mě připadá, že dospěláci jsou hluší. Že prostě mají jiné priority, které je odvádí od jejich dětí. Právě v základní rodině je ta příčina a dá se ve většině případů velmi hladce a jednoduše najít a dá se s ní pracovat.

JAK JÁ S OBLIBOU ŘÍKÁM, KAŽDÁ SITUACE MÁ SVÉ ŘEŠENÍ, STAČÍ NAJÍT PŘÍČINU A PRACOVAT S NÍ!

Pokud se najdou rodiče, kteří jsou otevření a skutečně chtějí sobě i dětem pomoci, pak je to nádherný proces, kdy společně objevujeme vše, co potřebuje pozornost, uzdravení a zpracování. Jedná se totiž o obrovskou pomoc o silný proces uzdravení na mnoha úrovních u rodičů samotných, u dětí a následně v celé rodině. I když všechny čeká opravdová práce na sobě, mnoho společného času a hodně otevřené komunikace. Stojí to za to. Kéž by bylo víc rodičů, kteří se odváží vstoupit do vody hlubokých procesů na úrovních duše, protože to je skutečná cesta. Cesta poznání pravdy a uzdravení a skutečných trvalých změn k lepšímu.

Dá se zabránit těm smutným prožitkům, dá se v nich najít i smysl a požehnání pro všechny zúčastněné, dá se zabránit těm neštěstím, dá se najít nová a smysluplná cesta, která se začne plnit pochopením, rovnováhou, radostí, pohodou a novými zkušenostmi.

Co to vše obnáší? Ráda odpovím… obnáší to skutečné nazření na celou situaci, otevřenost vidět pravdu a chtít s tím pracovat, je nutné se dostat do nadhledu a zvolit vždy ZLATOU STŘEDNÍ CESTU, protože žádný extrém není dobře. Skvělá je spolupráce obou rodičů a jejich vzájemná podpora. Velmi důležité je poskytnout dítěti otevřenou náruč, naslouchat mu a společně hledat cestu. Umět vybalancovat dohodu mezi rodiči a dítětem a nastavit směr i mantinely, které poskytnou dítěti v jeho ztracenosti jasný směr a jistotu. Myslím si, že právě ta jistota je pro děti a dospívající velmi důležitým aspektem. A komunikace tím největším pokladem.

Vždy mě velmi mrzí, když slyším příběhy dětí a jejich rodičů, které jsou těmi příběhy, co je nikdo nechce slyšet neboť při tom puká srdce, a mě o to více, když vím, že se jim dá nebo dalo zabránit.

S láskou Blanka Erien Lemaraa

www.blanka-reslova.cz, průvodkyně labyrintem těla, duše a mysli

Poznámka k mým příspěvkům: Zdůrazňuji, že vše co v tomto článku píši je můj úhel pohledu, který je postaven na mých osobních zkušenostech a poznáních i z individuálních sezení s klienty, kteří hledají pravdu a touží si uzdravit svůj život a vymanit se z nepohody, kterou prožívají. Mé články publikuji za informativním účelem a jako možnost nazření na některá témata trochu jinýma očima. Problematika bývá mnohem hlubší a velmi individuální, ale často vyplývá ze stejné podstaty věci. Proto může příspěvek pomoci při hledání odpovědí na životní otázky, které si lidé kladou.

 

Meditace zdarma

Odložte vlivy, vzorce myšlení i chování a jiné zátěže, které si nesete od svých předků a vydejte se na cestu k sobě, ke své pravdivé duši, ke svému prapůvodnímu nastavení.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • PROBUZENÍ ŽENSKÉ SÍLY eBook ZDARMA

    Získejte orientační "mapu" a pochopíte proč je důležité si postavit nové a pevné základy pro spokojený život

  • Nejnovější články
  • Setkáme se na facebooku