Jsem terapeutka, přírodní a duchovní léčitelka a především jsem průvodkyní každé ženy, která touží udělat ve svém životě zdravé změny.

Stanu se vaší láskyplnou průvodkyní na cestě ke změně, k rozšíření vašeho vědomí. V době kdy se naše cesty spojí, vás provedu labyrintem vaší duše, uzdravím bolesti, vyženu starosti a strachy, otevřu vaše srdce i vědomí a naučím vás dokonale pracovat s vaší myslí. Vždy pracuji individuálně v závislosti na vaší připravenosti, otevřenosti. Každý má svůj čas a každý si potřebuje prožít právě ten svůj příběh. Předám vám mnoho informací a podám vám pomocnou ruku. Věřte, že každá životní situace má řešení a já vám pomohu jej najít. Pracuji individuálně, nebo v duálních terapiích, využívám mnohaleté zkušenosti, rychlé a účinné metody a především své duchovní dary.

POPIS NĚKTERÝCH METOD

DUÁLNÍ TERAPIE je vedení sezení dvěma terapeuty. Tuto metodu využívám v případě léčení prenatálního období. Pracuje se mnou můj manžel. Proč je tato metoda tak unikátní? Protože jsou zde zastoupené energie duální, mužská a ženská. Což představuje Matku a Otce. Nabízíme velmi silné a mocné léčení všech traumat z prenatálního období našich životů, kdy představujeme ideální rodiče a přepisujeme negativní vlivy těmi pozitivními v nejlepším - ideálním nastavení. Jsme rodiče třech dětí a naše vlastní práce na sobě nám umožnila velký posun v přístupu k rodičovství. Takže vám předáváme opravdovost a tím pádem toto léčení má nesmírnou sílu a tím je tak ojedinělé a unikátní.

ASISTOVANÁ TERAPIE, ZÁSTUPNÁ ROLE je varianta, kdy přizvu k terapii asisentku, která má velmi rozvinuté cítění, naciťování, případně duchovní zrak pro vhledy, které nám poskytnou zpětnou vazbu při práci a terapiích. Tato asistentka mnohdy přijímá pro danou chvíli roli a umožní vám velmi objektivní a pravdivý náhled na vaši životní situaci a dovolí nám prohloubit a zefektivnit celý proces.

 

 

 

Hodina mého času i každá započatá stojí 500 Kč
Hodina unikátní duální terapie stojí 1000 Kč
Odrušení geopatogenních zón, psychozón, škodlivého záření, čištění a harmonizace prostor 1000 Kč
Setkání s duší stojí 2490 Kč
Hodina asistované terapie stojí 800 Kč