VĚŘÍM, ŽE KAŽDÁ SITUACE MÁ SVÉ ŘEŠENÍ, PROTO SE VŽDY POKUSÍM UDĚLAT MAXIMUM PRO JEHO NALEZENÍ :-)

 

Jsem terapeutka, průvodkyně labyrintem těla, duše i mysli.

Mohu pomoci v jakékoliv situaci. Zaměřuji se na ženy a na pomoc dětem. Pracujeme s tématy strachů, bolestí, bloků, úzkostí, potíží v práci, u dětí v kolektivu, s výchovnými postupy. Naše společná práce vždy směřuje k nalezení příčin a jejich postupné a trvalé odstranění, pochopení a přijetí.

Stanu se vaším láskyplným vedením na cestě ke změně, k rozšíření vašeho vědomí a k uzdravení příčin vašich potíží. V době kdy se naše cesty spojí, vás provedu labyrintem vaší duše, uzdravím bolesti, vyženu starosti a strachy, otevřu vaše srdce i vědomí a naučím vás dokonale pracovat s vaší myslí. Vždy pracuji individuálně v závislosti na vaší připravenosti, otevřenosti. Každý má svůj čas a každý si potřebuje prožít právě ten svůj příběh. Předám vám mnoho informací a podám vám pomocnou ruku. Věřte, že každá životní situace má řešení a já vám pomohu jej najít. Pracuji individuálně, nebo v duálních terapiích s Evičkou Čermákovou. Využívám mnohaleté zkušenosti, rychlé a účinné metody a především své duchovní dary.

Nabízím vám:

  • INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ - TERPAIE, které umožňují cílené řešení všech vašich aktuálních potřeb, potíží a situací. 
  • DUÁLNÍ TERAPIE - práce dvou zkušených terapeutů, řešení a pomoc dětem při všech potížích psychických i zdravotních
  • ASISTOVANÁ TERAPIE, ZÁSTUPNÁ ROLE je varianta, kdy přizvu k terapii asistentku, která má velmi rozvinuté cítění, naciťování, případně duchovní zrak pro vhledy, které nám poskytnou zpětnou vazbu při práci a terapiích. Tato asistentka mnohdy přijímá pro danou chvíli roli a umožní vám velmi objektivní a pravdivý náhled na vaši životní situaci a dovolí nám prohloubit a zefektivnit celý proces.
  • KONSTELAČNÍ TERAPIE, což je skupinové setkání - skupinová terapie podobná rodinným konstelacím.
  • VÍKENDOVÉ WORKSHOPY, SEMINÁŘE
  • PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ V KRUHU ŽEN - ŽENSKÉ KRUHY
  • ODRUŠENÍ ŠKODLIVÝCH ZÓN, ČIŠTĚNÍ A HARMONIZACE PROSTOR NA DÁLKU I OSOBNĚ
  • KONSULTACE I TERAPIE PO TELEFONU
  • AKUTNÍ POMOC PO TELEFONU A PRÁCE NA DÁLKU

 

Hodina mého času i každá započatá stojí (i při telefonických konsultacích a terapiích)
500 Kč
Odrušení geopatogenních zón, psychozón, škodlivého záření, čištění a harmonizace prostor
500 Kč
Setkání s duší stojí
2490 Kč
Hodina asistované terapie stojí
800 Kč
Hodina duální terapie dvou terapeutů stojí
1000 Kč