KDO JE BLANKA RESLOVÁ

Jsem jedním z mnoha světýlek – majáků, které plní svůj úkol a svítí na cestu všem hledajícím bytostem, aby konečně nalezly sami sebe, své štěstí, naplnění, aby ukotvily lásku ve svých životech a pochopily, že mohou prožívat plnohodnotný, zdravý a hojný život bez zbytečných dramat, bolestí a strachů.

Pomáhám najít útěchu, poznání a pochopení, přináším soucit, uzdravení a řešení životních situací, právě jako průvodce labyrintem těla, duše a mysli.

Stávám se na čas osobním průvodcem a bezpečným přístavem, kde vás chystám na vykročení do života v novém a zdravém nastavení.

Přišla jsem na svět v údolí mezi Jizerskými a Lužickými horami, sedmého červencového dne, roku 1977, vybavená velmi silnou a vyhraněnou konstelací čísel, která mě neochvějně vedla k jednomu cíli: 

stát se průvodkyní labyrintem těla, duše a mysli, léčitelem srdcí a duchovní inspirací.

Jak už to bývá, i já jsem byla od mala jiná než ostatní. Byla jsem sice vybavená hlubokými vhledy do nitra lidí i do podstaty různých situací, které se kolem mě odehrávaly, kdy mi bylo umožněno vidět více za oponu a vnímat více souvislostí, včetně možných příčin a návodů, jak umět situace vyřešit, ale také jsem byla vybavená pořádnou hromadou strachů a omezení, obrovskou nedůvěrou v sebe samotnou. 

Takže jsem měla skutečně na čem pracovat, abych došla do bodu, kdy konečně žiji svůj život v souladu s plánem mé duše a s důvěrou využívám své dary, intuici a vedení a neochvějně je následuji.

Prožila jsem si velmi pestrý život, naplněný spoustou zkušeností, poznání a pochopení. Zažila jsem mnoho bolesti i dramat, což mě přivedlo na cestu k mému uzdravení. Část mého příběhu si můžete přečíst níže.

V současné době o sobě mohu napsat několik aktuálních řádků:

Jmenuji se Blanka Reslová, jsem žena – manželka ve dvacetiletém manželství, maminka třech dětí, která prožívá život se vším, co k němu patří. Jsem průvodcem labyrintem těla, duše a mysli, pomáhám lidem v nesnázích, čímž jsem naplnila své dětské touhy být nápomocna ostatním v jejich životních situacích. Díky posílení svých darů, jejich přijetí a pochopení se mojí prací a posláním stala terapeutická praxe, kdy pomáhám lidem v jejich životních situacích, s psychickými i zdravotními problémy, s potížemi ve vztazích nebo s výchovou dětí. Se situacemi v rodinách, kolektivech, které drží jedince v neustálých nepříjemnostech, opakujících se situacích. Zaměřuji se vždy na příčiny potíží, které mi jsou vždy ukázány, následné zpracování, zvědomění a uzdravení pomocí společné vědomé práce. Možnosti mé práce jsou však velmi květnaté, protože pracuji jak individuálně tak i v kolektivech. Pořádám workshopy, kurzy, semináře, víkendové pobyty, přednášky a besedy. Pravidelně také ženské kruhy. Velmi ráda tvořím meditace a píšu články a příspěvky, které inspirují ostatní. Vytvořila jsem e-book, kde jsem shrnula, nejen teoreticky, všechny informace pro pochopení souvstažností a zákonitostí, které ovlivňují naši psychiku i život, ale také praktického průvodce, plného audio nahrávek meditačních cvičení, které vám pomohou projít základním a účinným pročištěním vašeho nitra a nastavení, abyste mohli žít spokojenější a vědomější život.

Vše, co dělám, dělám s radostí, láskou a nadšením. Miluji svoji práci, která mě skutečně naplňuje. Miluji příběhy mých klientů a s radostí pozoruji jejich kroky na svých nových cestách k sobě.

Vše, co předávám dál v uvedených formách jsem prožila na vlastní kůži, tedy čerpám z prožitých a poznaných zkušeností z mého osobního rozvoje, došla jsem k hlubokým poznáním, protože můj život mi přináší mnoho lekcí ve vztazích, s provázením dětí (po staru tedy s výchovou), v oblasti péče o tělo, duši a mysl. Největší škola je pro mě můj život a má rodina:-).Využívám ve své práci hluboké vhledy do zákoutí duše a intuitivní vedení, které vždy bezvýhrad následuji. 

Prakticky se věnuji lidem již více než 6 let a poznatky z mé pracovny tvoří pevný základ pro moji další práci a pomoc ostatním.

Osobně jsem přesvědčena o tom, že každá situace má své řešení. Stačí jen chtít vidět pravdu a přijmout změny, zbavit se iluzí a dát logice na chvílku volno :-). Výsledkem je to, co žiji už mnoho let. Zkrátka JÁ UŽ DĚLÁM VĚCI JINAK a jsem stále otevřená dalšímu ladění a rozvoji.

Výše uvedené je o mě z pohledu obyčejného lidského bytí, které je pro mě skutečně stěžejní, ale mám tu pro ty z vás, kteří ještě potřebují znát tu druhou stránku mého já, pohled na mě z té duchovní roviny. Jsem duchovní bytost, duše, která plní plán být strážcem Nové Země, takzvaného Nebe na Zemi, to znamená, že se podílím na vzestupu vědomí lidí a tím i planety Země. Esence mojí duše nese "propojení" s vyspělou civilizací Světelných bytostí z hvězdy Sirius, díky tomu zde propojuji lidi s energií brány Siria, která je vždy velmi posílena v období léta, kdy je otevřena Lví brána, ale skrze mě a mou energii je dostupná každému, kdo se se mnou setká a otevře se mému vedení. Tato energie velmi urychluje vývoj, prohlubuje léčení a rozšiřuje vědomí a poznání,  vede vás k vaší duchovní stránce života, naprosto přirozeným způsobem, to je skrze vaši vlastní cestu a poznání. Jsem také spojená s rodinou duše z Andromédy a je pro mě nádherné se zde na Zemi potkávat s ostatními členy mé světelné rodiny.

Jsem tedy součástí sítě světelných bytostí zde na Zemi, které tvoří první linii pro její vzestup a pro vzestup vědomí. Jako duše jsem si vybrala tento úkol, abych se podílela na probouzení lidí, které je nezbytné ke kolektivnímu vzestupu a k záchraně naší nádherné planety. Stalo se to tak, že jsem se zkrátka probudila a začala hledat cestu ven ze své vlastní životní nepohody. Proto jsem také procházela velmi hlubokými a náročnými procesy vnitřní očisty při nichž jsem se propojila, mimo jiné, se všemi živly a jejich bytostmi, s andělskými bytostmi - hlavně sArchandělem Michaelem, s Hátorskými bytostmi a mnoha dalšími, moji strážci a průvodci jsou již mojí každodenní vědomou součástí. Propojení proběhlo vždy tak, jak jsem v daném stádiu, okamžiku a místě mé cesty a poznání potřebovala, tak ke mně přicházely přesně ty bytosti, které mě měly něco naučit, předat nebo mě pomoci s mými tématy a posunout mě dál. Ale vždy a za všech okolností jsem zůstala pevně nohama na Zemi :-).

Patří ke mně jména duše Erien a Lamaraá, která mě doplňují a provází, abych své poslání dokázala vědomě propojit se svým obyčejným lidstvím, které je nejstěžejnější platformou nás všech lidí, nás multidimenzionálních, autonomních, duchovních bytostí světla, žijících zde ve hmotě v lidských tělech.

I já mohu zde na Zemi konat pro vás zá-zraky, když si to však dovolíte, protože vše je ve vašich rukách a děje se na základě vaší vůle a vašeho rozhodnutí a na míře vašeho otevření se novému a pravdivému. Vše, co dělám je vždy v souladu, s respektem a úctou k Vyšší moudrosi, v souladu s plánem vaší duše a tak, jak je v daném okamžiku nejvhodnější a možné. Respektuji vaší vůli.

Ještě nedávno...

...jsem žila život plný strachů a nervozity, špatných vztahů, dělala jsem přešlapy a chyby, ...byl to zkrátka pěkný tobogán. Byla jsem svázaná všemi benefity moderní doby, takže mě mé pochroumané priority vedly tou špatnou cestou.

Vztahy nebyly nejlepší, měla jsem pocity viny, pocity, že jsem na obtíž, byla jsem přesvědčená, že nejsem dost dobrá, necítila jsem žádný soucit ani uznání od mého okolí. Celkově mě provázela nespokojenost a zjistila jsem, že už nejsem schopná cítit radost. Pocit samoty a beznaděje střídaly pocity nepřijetí a nepochopení.

V tomto zmatku jsem se snažila být dobrým člověkem, dobrou matkou, která toužila vychovávat dobře svoje děti. Ale jak? v tomhle nastavení....

Nezastavitelný kolotoč

Narodila se nám první dcerka, která první rok života jen proplakala a téměř nespala. Vůbec jsem netušila, jak jí mohu pomoci, jaké jsou příčiny a nic, co jsem zkusila nepřineslo úlevu. Má psychika to nezvládala, žádný spánek, totální vyčerpání, to vše vedlo k pocitům zoufalství a jako maminka jsem předávala své dceři nepěkné enerie, do toho jsem otěhotněla a přivedla na svět naši druhou dcerku, ta sice byla klidná, tichá, krásně spala, však později byla velmi plachá a přecitlivělá na vše, co se kolem ní dělo. Citlivě reagovala na světlo i na zvuky. Trpěla neustále záněty oušek. Takže další kolotoč strachů, nervozity a zoufalství...

Já, navíc ve svém pocitu, že nejsem dost dobrá a na mateřské vlastně nepřispívám k ekonomickému růstu naší rodiny, jsem se rozhodla jít pracovat. Děti jsem tedy každý den odvážela na hlídání k mojí mamince. Byl to jistě z mé strany i takový únik. Což přineslo zase jen a jen nepohodu, nemoci a nesoulad. Později začaly dcerky chodit do školky. Tím nastal zase kolotoč neustálého marodění. 

V manželství byly neshody a nesoulad. To vše naše malé děti cítily a zrcadlily v nemocech a emocích. Mladší dcerku trápily neustálé záněty uší a pak pneumokok zapříčinil ztrátu většiny sluchu, u druhé dcerky se po odstranění nosní mandle v celkové narkóze projevila těžká forma arytmie srdíčka. O ekzémech, alergii, věčných rýmách a laryngitidách ani nemluvím.

Tenkrát jsem znala jen klasické metody a dala jsem lékařům důvěru, což vedlo k tomu, že mé děti byly téměř otrávené množstvím podávaných léků. Když mladší dcera začala po lécích  zvracet, došlo mi to!!!

Zastavila jsem se a řekla si, že takhle to už nechci, že toto nemůžu dopustit, přece musí existovat jiné řešení, v zoufalství jsem vážně zakřičela – Pane Bože, proč se nám to děje?! 

První změny

Úplně vysílená jsem už jen brečela... Nakonec jsem našla sílu a vzchopila se, všechny léky jsem odhodlaně vyhodila do koše, rozhodla jsem se dětem už nedat vůbec nic! Uvědomila jsem si v této situaci, že pro mě není  nic horšího, než vidět své malé děti, jak jsou nemocné a utrápené.

Já v té době nevnímala svoje srdce, natož intuici nebo láskyplné vedení.

Neznala jsem všechny provázanosti a zákonitosti, které ovlivňují naši duši a zdraví. Dnes už vím, že naše děti jsou ty moudré bytosti, které mě donutily otevřít oči, obětovaly se ve své nevinnosti, než jsem došla k pochopení, že to není správné, že musím něco změnit, aby byly šťastné a zdravé. Musela jsem si přiznat pravdu, že dělám chyby!

Začala jsem tedy hledat cestu ke změně, k tomu mi v začátku nejvíce pomáhal internet a časopisy s duchovní tématikou, kde jsem našla mnoho moudrých směrů, rad a vedení. Moje spásná myšlenka, že v lékárně už neutratím ani korunu, mě přivedla k alternativní medicíně - metodě MUDr. Jonáše a jiným úžasným změnám. Prvním krokem byla změna stravy a pití jen čisté vody. Hluchota, alergie a ekzémy se vytratily a náš život se naplňoval štěstím. To byl jen začátek, ale silný počin!

Jakmile v sobě něco najdeš – tu touhu, že takhle nechceš žít, najednou ti všechno začne jít jako po másle, jen začít naslouchat. Ve chvíli vědomé nepohody se ti dveře začnou otvírat. 

Nové základy, nový život

Prošla jsem si dlouhé roky osobního rozvoje pod vedením Mistrů ve svém oboru, kde jsem postupně odhalila příčiny vlivů na všechny ty naše problémy.

  • Došlo k čištění traumat, bloků a zátěží
  • zbavení se chybných představ a vzorců,
  • nezdravých pout a špatných vztahů
  • a mocných zátěží celých našich rodových linií.  

Jinak řečeno, postavila jsem si nové a zdravé základy a vyladila jsem své nitro. To vše bylo jako úklid, ale vzešel z toho květ, který se chtěl dál rozvíjet. Podstoupila jsem další a další terapie, díky kterým ke mně přišlo mnoho darů a zkušeností. Studovala jsem alternativní směry zaměřené na celostní medicínu, na psychosomatiku.

Největším darem však byl příchod naší třetí dcerky. Díky tomu jsem mohla spolu s manželem a dětmi zažít v novém vědomém nastavení ten ZÁZRAK, jakým je narození dítěte, mateřství a vše, co k tomu patří. Všechny moje životní lekce jsou mými zkušenostmi, které mi dávají možnosti pomáhat a být inspirací ostatním...

Před 20 lety jsme se potkali a do dnes jsme spolu. Překonali jsme mnoho náročných situací, ale zvládli jsme to. Nakonec jdeme bok po boku cestou produchovnění našeho vztahu už spoustu let. Stojí to za to. Protože posvátné vědomé partnerství je základní kámen rodiny a dál celé společnosti. I když neustále procházíme mnohé bolestivé okamžiky, teď už většinou spojené s výchovou našich dcer, vše ve vzájemné podpoře vždy nějak zvládneme.

DNES

Můj život je teď postavený na nových a pevných základech, naplněný láskou ve všech jejích podobách. Ve svém klidu, přijetí a pochopení, žiju život spokojené ženy, láskyplné maminky třech slečen v naplněném manželství. Cítím se skvěle, přijatá a milovaná. Umím projevit své emoce, neustále procházím vlastní sebereflexi. Protože život v každodennosti není jenom růžový :-).

Beze strachů, stresů a touhy zavděčit se všem, jsem ukotvena ve svém životě pevně, nohama na zemi a klidně, hlavou v oblacích. Přijala jsem s láskou a radostí svou roli dcery, ženy a matky, s vyléčenou duší žiju šťastně každý den. Mám jasno ve svých hodnotách, poznala jsem priority, mé hranice mě chrání a vědomě si tvořím svůj svět.

Jsem klidnější a s vděčností přijímám všechny dny se vším, co přináší. I když někdy ta krásná růžová barva příjme odstín šedi, nezoufám si, protože vím, že vše se dá řešit nebo pochopit, že vše má svůj důvod, vyšší smysl a se vším si už poradím. Vnímám sílu mého nitra a své intuici plně naslouchám, ego a rozum, už dávno není můj pán. Jednoduše řečeno, nežiji žádný extrém a jdu zlatou střední cestou. Vím, že dělám chyby, ale jsem otevřená jejich poselství a často se díky nim posouvám do nových nastavení.

S nadšením všechno tohle láskyplně předávám všem, kdo potřebuje pomoc, radu a uzdravení. Moje práce je mou vášní a co mě netěší, to nedělám...

V lásce, radosti a odhodlání jsem našla své poslání pomáhat všem ženám, které mě osloví, na jejich cestě k poznání a uzdravení. Žena je totiž budoucnost, máme ohromnou sílu a moc…

 

Když vyladíme svoje nastavení, staneme se spokojenými, láskyplnými bytostmi, vyzáříme to ven, a tím dokážeme změnit své okolí, vztahy a hlavně vychovat zdravé, šťastné a zodpovědné děti….. a tím… kdo ví…, zlepšíme celý náš svět :-).

 

Vše, co dělám, dělám s láskou, zdravým nadšením, bezpečně s respektem a úctou, pod taktovkou vyšší moudrosti.

S čím vám mohu pomoci

Publikace

Napsala jsem pro vás e-knihy,  díky kterým objevíte vlivy a situace, které formují vaše nastavení, vzorce myšlení a chování a které celkově ovlivňují váš celý život, vaše vztahy, úspěchy či neúspěchy.

A ukáži vám, jak je změnit a postavit nové a pevné základy pro spokojený, stabilní život v hojnosti a zdraví.

Rodičovská nebo individuální terapie

Terapie, které umožňují cílené řešení všech vašich aktuálních i vleklých potřeb, potíží a situací. 

Řešení konkrétních problémů (osobních, partnerských, rodinných, dětí apod.).

Společná setkání žen - ženské kruhy

Pořádám unikátní workshopy pro ženy - cyklus probuzení ženské síly.

Jedná se o ucelený systém, kde si postavíte své nové a zdravé základy, projdete celou škálou cvičení a vědomých změn, osvojíte si nádhernou bílou magii pro každý den, stane se z vás sebe-vědomá žena proto, abyste se vědomě mohla stát bohyní.