SETKÁNÍ SE SVOJÍ DUŠÍ

Setkání s vaší duší je jedinečná terapie. Vaše duše nejlépe ví, co vám brání žít v souladu. Dovolte si cíleně uzdravit vše, co je třeba. Odměnou vám bude vnitřní klid, zdravé nastavení, život v radosti a lehkosti bytí v TADY A TEĎ.

 

Nabízím vám unikátní možnost, jak uchopit pevně směr svého rozhodnutí uzdravit svůj život, jak pohlédnout na skutečné příčiny vašich životních dramat. Při setkání s duší vidíme, jak se duše cítí, co potřebuje, co jí omezuje, co se vám děje a proč. Jinými slovy, jaké jsou příčiny vašich životních potíží. Můžete hladce projít hlubokým procesem osobního i duchovního rozvoje a cíleně, vědomě odstranit vše, co brání dosáhnout cíle, kterým je dostat do souladu své tělo, duši, mysl a nakročit vstříc ke svému "OSOBNÍMU MISTROVSTVÍ".

Jinak řečeno, UMOŽNÍM VÁM SETKÁNÍ S VAŠÍ DUŠÍ V JEJÍM SOUČASNÉM NASTAVENÍ, POVEDU JI  ZPĚT K JEJÍ ČISTOTĚ A SPOKOJENOSTI, jak sem na Zem přišla. 

  Každé setkání je jedinečné, tak jako jsme my sami jedineční. Proto je přístupná naprosto každému člověku, který cítí volání a tyto řádky s ním rezonují.

 Každý z nás má duši, to jistě už víte. Duše, než se vtělí sem na Zemi, tak obdrží a příjme svůj jedinečný plán, své poslání, které tady má plnit. K tomu, aby ho mohla plnit, aby mohla žít přesně v souladu s tímto plánem, dostává do vínku naprosto všechno, co k tomu potřebuje, včetně láskyplné podpory vesmíru. Takže takový člověk žije svůj život ve zdraví, radosti, v lásce a harmonii. Umí s nadhledem a hladce řešit všechny situace.

ALE, víme také, že po porodu si naše mysl nic nepamatuje,  přesto jsme stále ve spojení s naší duší. Ovšem okolnosti početí, vlivy z prenatální období, rodiče, rodina, společnost, systémy, které se výrazně podílí na našem formování, zapříčiní, že se toto spojení pomalu vytrácí. Společnost nijak vědomě nepěstuje toto přirozené napojení, neučí nás to a udržuje nás po dlouhá staletí v naprosté nevědomosti, protože jedině tak jsme poddajní, manipulovatelní, jsme snadno udržitelní ve strachu a jsme zneužitelní. Zkrátka si nejsme vědomi své podstaty, své síly a moci. Stává se z nás NE-MOCNÝ jedinec, který je zcela závislý na systémech. Ale duši nám nikdo nevezme a ona tam v nás stále je. Sem tam se začne ozývat, to je v situacích, kdy už cítíme, že s něčím nesouzníme, že si uvědomujeme nepohodu a tak nějak tušíme, že to může být jinak, že si to zasloužíme a začneme čím dál tím víc toužit po změně. V tuto chvíli začínáme něco hledat. Začnou se k nám hrnout informace, děláme nová rozhodnutí a měníme své dosavadní zvyklosti. Navštěvujeme kurzy a terapie. A šup, už jsme na správné cestě, kde získáváme zkušenosti, poznatky a zpracováváme vše podstatné, tím rosteme, vyvíjíme se, měníme se, čistíme a uzdravujeme se. Získáváme zpět svoji sílu, své SEBE-VĚDOMÍ, poznáváme svoji hodnotu atd. Mohla bych psát dlouhé odstavce. Ale jsem si jistá, že to znáte, že si tím nejspíš už také procházíte, možná se teprve chystáte udělat první krok.

Jedno je ale velmi důležité. Jakmile získáte možnost se spojit se svojí duší, poznat jí, pozorovat jí a pochopit, jak je nastavená, promluvit si s ní a získáte důležité informace pro sebe, pak se ve vašem životě navždy něco změní. Získáte víru, sebedůvěru, sebehodnotu, přijmete se, začnete jasně rozlišovat ,co je pro vás dobré a co ne, co je váš směr a co ne. Objevíte svůj potenciál, své dary a své možnosti, pochopíte, jaké jsou vaše slabší stránky, proto nebudete už zbytečně vynakládat energii někam, kde to nepřináší žádný užitek a výsledky. Získáte obrovskou motivaci pro další kroky k probuzení.

Je to obrovská síla tohoto okamžiku, tohoto setkání, tohoto pochopení, která vás požene neomylně dál, abyste dosáhli své přirozené blaženosti. Abyste našli své "NEBE NA ZEMI", abyste našli SEBE SAMOTNÉ to své JÁ JSEM.

Velmi ráda se stanu vaším průvodcem, protože jím doopravdy jsem a jsem také jedním ze strážců projektu "NEBE NA ZEMI". Proto vás povedu na vaší cestě ke své vlastní podstatě a rozsvítím vám světlo na cestu k vlastnímu mistrovství.

----------------------

JAK NAŠE SPOLEČNÉ SETKÁNÍ BUDE PROBÍHAT

Tuto unikátní možnost vám mohu zprostředkovat díky úžasnému daru mé asistentky Lucie, která si také procházela celým systémem osobního a duchovního rozvoje. Svěřila se s důvěrou do mých rukou a postavila si své nové a pevné základy, proto, aby mohla najít svůj směr, objevit své dary a rovněž předávat své zkušenosti dál. Naše společná práce je dokonalým vyústěním vzájemné podpory a sladění. A je první vlaštovkou mého záměru podporovat se jako ženy vzájemně se svými dary a dovednostmi, abychom společně vytvořili mocnou síť nádherné, jemné ženské energie, která začne uzdravovat jednotlivce, rodiny a společnost. Lucie Havrdová je žena, která pracuje s unikátním darem hluboké citlivosti a empatie, dokáže se nacítit do jakékoliv role, pomáhá mi při terapiích pro klienty, kteří mají zatím problém pracovat na úrovni duše, neboť jsou velmi "oddáni své hlavě" a zatím jim chybí sebedůvěra a poznání, že i oni mají své dokonalé a jedinečné duchovní dary. Takže Lucie je velkou pomocí.

V tomto případě vstupuje s vaším svolením do role vaší duše, díky tomu je nám dovoleno vám zprostředkovat její pocity, nastavení, omezení a vše, co vám brání se s ní znovu spojit, uzdravit svůj přirozený potenciál. Vše probíhá pod bezpečnou záštitou mě, jako zkušené terapeutky. Společně vám můžeme zprostředkovat dokonalé spojení, získáte náhled na sebe sama, na své možnosti, získáte odpovědi na vaše životní otázky a také možnost okamžité pomoci při odstraňování bloků a zábran, na které nás vaše duše upozorní. TO ZNAMENÁ,  ŽE ODSTRANÍME VŠECHNY BLOKY A ŠPATNÁ NASTAVENÍ, TAK ABY BYLA VAŠE DUŠE ZNOVU VE SVÉM ČISTÉM A DOKONALÉM NASTAVENÍ.

Vždy se jedná o naprosto jedinečné a unikátní setkání a vždy to přinese něco nového. Proto nemohu nijak více paušalizovat rozsah toho, co vám to přinese. Pracuje se přesně s tím, co potřebujete, na co jste v danou chvíli připraveni a co jste schopni pochopit a zpracovat. Vše je v rukách Vyšší moudrosti, bez našeho zásahu, protože mi lidé zdaleka nemáme možnosti, jako vesmír. A mnohdy ani nedokážeme svojí myslí obsáhnou vše, co je pro nás připraveno.

Proto upozorňuji na to, že není vhodné přicházet s jakýmkoliv očekáváním či plánováním. Jedná se skutečně o setkání s vaší naprostou jedinečností s vaší osobitou a přirozenou podstatou. Proto nedovolte proces omezovat rozumem. Přicházejte otevření a uvolnění, pak získáte přesně to, co potřebujete. Je to zcela na vás, co si dovolíte uzřít.

To, co vám to přinese je zcela unikátní poznání. Na závěr dostáváte příležitost vidět, v jakém nastavení můžete žít svůj život, když se vám podaří sladit se svou duší a žít přesně podle jejího (vašeho) plánu, jak jste slíbili ještě "doma" před vtělením.

--------------------

PROSÍM, NEČEKEJTE, ŽE SDĚLÍME JMÉNO DUŠE, NEČEKEJTE SETKÁNÍ S VAŠIMI PRŮVODCI ANI MOCNÉ PŘEDPOVĚDI VAŠEHO POSLÁNÍ A TVOŘIVÝCH ČINNOSTÍ ČI ŠKATULKOVÁNÍ. NEOČEKÁVEJTE ŽÁDNÁ POSELSTVÍ. 

Vše je o prožitku, uvědomění, pochopení a přijetí, spojíte se v souladu se svou moudrostí a vše, co potřebujete prostě přijde a vy to budete velmi dobře vnímat, rozlišovat a ve své víře následovat. 

---------------------

Setkání je vedeno tak, abych vám mohla podat pomocnou ruku a vést terapie na odblokování a odstranění toho, co je překážkou vašeho spojení nebo co dělá vaši duši nešťastnou a nespokojenou. Výsledkem celého procesu je splynutí s vaší očištěnou duší a dojde k transformaci vašeho života na takovou míru, do jaké se nám podaří odstranit bloky. Záleží na vašem stupni připravenosti, na tom kolik práce jste už udělali, takže může stačit jedno setkání a je hotovo nebo bude nutné domluvit následné terapie, pokud máte ještě svoji cestu před sebou. Z toho vyplývá, že tuto možnost může využít každý bez ohledu na stupeň vědomí.

Časová náročnost tohoto setkání je maximálně 2 hodiny.

Běžná hodnota této služby je 2490 korun. 

Objednání individuálního setkání na tel: 732307379 nebo na b.reslova@seznam.cz