MOJE SLUŽBY

SETKÁNÍ SE SVOJÍ DUŠÍ

Při setkání s duší uvidíte, jak se duše cítí, co potřebuje, co jí omezuje, co se vám děje a proč. Jinými slovy, jaké jsou příčiny vašich životních potíží a co vás odděluje od plánu vaší duše.

K terapii přizvu asistentku, přes ni získáte možnost se spojit se svojí duší, poznat jí, pozorovat jí a pochopit, jak je nastavená, promluvit si s ní a díky tomu se ve vašem životě navždy něco změní.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Terapie, které umožňují cílené řešení všech vašich aktuálních potřeb, potíží a situací. 

Řešení konkrétních problémů (osobních, partnerských, rodinných, dětí apod.). 

Na sezení jste pouze vy a já. 

ASISTOVANÁ TERAPIE

Řešení konkrétních problémů (osobních, partnerských, rodinných, dětí apod.). 

K terapii přizvu asistentku, která přijímá pro danou chvíli roli a umožní vám velmi objektivní a pravdivý náhled na vaši životní situaci a dovolí nám prohloubit a zefektivnit celý proces.