Individuální nebo asistovaná

TERAPIE

Věřím, že každá situace má své řešení, proto se vždy pokusím udělat maximum pro jeho nalezení. :) 

Jsem terapeutka, průvodkyně labyrintem těla, duše i mysli.

Mohu pomoci v jakékoliv situaci. Zaměřuji se na ženy a na pomoc dětem.
Pracujeme s tématy strachů, bolestí, bloků, úzkostí, potíží v práci, u dětí v kolektivu, s výchovnými postupy. Naše společná práce vždy směřuje k nalezení příčin a jejich postupnému a trvalému odstranění, pochopení a přijetí.

Stanu se vaším láskyplným vedením na cestě ke změně, k rozšíření vašeho vědomí
a k uzdravení příčin vašich potíží.

V době kdy se naše cesty spojí:

  • vás provedu labyrintem vaší duše,
  • uzdravím bolesti,
  • vyženu starosti a strachy,
  • otevřu vaše srdce i vědomí
  • a naučím vás dokonale pracovat s vaší myslí.

Vždy pracuji individuálně v závislosti na vaší připravenosti, otevřenosti. Každý má svůj čas a každý si potřebuje prožít právě ten svůj příběh. Předám vám mnoho informací a podám vám pomocnou ruku.

Věřte, že každá životní situace má řešení a já vám pomohu jej najít.

Pracuji individuálně nebo s asistentkou. Využívám mnohaleté zkušenosti, rychlé a účinné metody a především své duchovní dary.

SETKÁNÍ SE SVOJÍ DUŠÍ

Při setkání s duší uvidíte, jak se duše cítí, co potřebuje, co jí omezuje, co se vám děje a proč. Jinými slovy, jaké jsou příčiny vašich životních potíží.

K terapii přizvu asistentku, přes ni získáte možnost se spojit se svojí duší, poznat jí, pozorovat jí a pochopit, jak je nastavená, promluvit si s ní a díky tomu se ve vašem životě navždy něco změní.

CENA: 2 900 Kč /2h 

Terapie trvá 2h,
každá další
započatá hodina 500,-.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Terapie, které umožňují cílené řešení všech vašich aktuálních potřeb, potíží a situací. 

Řešení konkrétních problémů (osobních, partnerských, rodinných, dětí apod.). 

Na terapii jste pouze vy a já. 

CENA: 2 000 Kč /2h 

Terapie trvá 2h,
každá další
započatá hodina 500,-.

ASISTOVANÁ TERAPIE

 Je varianta, kdy přizvu k terapii asistentku, která má velmi rozvinuté cítění, naciťování, případně duchovní zrak pro vhledy, které nám poskytnou zpětnou vazbu při práci a terapiích.

Tato asistentka mnohdy přijímá pro danou chvíli roli a umožní vám velmi objektivní a pravdivý náhled na vaši životní situaci a dovolí nám prohloubit a zefektivnit celý proces.

CENA: 2 600 Kč /2h 

Terapie trvá 2h,
každá další
započatá hodina 500,-.

V případě, že terapie bude trvat déle něž 2 hodiny, doplatíte čas nad rámec v hotovosti po terapii. 

Není vám něco jasné? Potřebujete se zeptat?

Jsem tu pro vás. Napište mi na b.reslova@seznam.cz nebo zavolejte +420 732 307 379.