ŽIVÁ SETKÁNÍ, SKUPINOVÉ TERAPIE, WORKSHOPY A MEDITACE V CENTRU TILIA

 LÉČIVÉ A HARMONIZAČNÍ KRUHY PRO MUŽE A ŽENY

Vstoupili jsme do roku 2022 a to je rok spolutvorby,  propojování srdcí a vědomého spolubytí. Je čas využívat své dary a pracovat na svém rozvoji, růstu a budování komunitních skupin. Budeme se učit pracovat se svou myslí, ladit své tělo a posouvat svoji sílu k vědomé tvorbě svého života. Budeme se scházet jednou měsíčně a u příležitosti významných konstelací planet, dat a dní slunovratů, rovnodenností a podobně. Tato setkání můžeme využít i jako spojení sil a energií našich srdcí pro podporu záměrů, plánů, zdraví a pomoci druhým v jejich nesnázích. Budeme sdílet své příběhy, vzájemně se podporovat a růst. Nová Země je náš cíl, proto se spojujme a tvořme.

SKUPINOVÉ TERAPIE PRO MLADÉ. NADĚJE PRO GENERACI 18+

V dnešní době se setkáváme s hlubokými psychickými problémy mladé generace, které mnohdy začínají v dětství, rozvíjí se v období puberty a dále se nekontrolovaně prohlubují. Mnoho mladých lidí si s tím neví rady, jejich rodiče také ne, proto hledají východisko v různých závislostech, komunitních skupinách, v alkoholu, drogách a velmi často se uchylují až k extrémnímu rozhodnutí sáhnout si na život. PŘITOM SE TOMU VŠEMU DÁ ZABRÁNIT, DÁ SE NAJÍT CESTA A VDECHNOUT NOVÝ SMYSL ŽIVOTA VŠEM ZÚČASTNĚNÝM - JAK DĚTEM, TAK I RODIČŮM.

CESTA VĚDOMÉHO TVŮRCE DO VNITŘNÍHO CHRÁMU TĚLA, DUŠE A MYSLI

 

 

PROJDI SVÝM VNITŘNÍM CHRÁMEM, LABYRINTEM TVÉHO TĚLA, DUŠE A MYSLI, VSTUP DO KŘIŠŤÁLOVÉ KOMNATY TVÉHO SRDCE, KDE NAJDEŠ VŠE, CO POTŘEBUJEŠ PRO SVŮJ SPOKOJENÝ ŽIVOT. NAJDEŠ KONEČNĚ DOBROU PSYCHICKOU KONDICI A ZDRAVÍ, ROVNOVÁHU MEZI NEBEM A ZEMÍ A TO TRVALE! VEJDI NA CESTU, KTERÁ JE V SOULADU S PLÁNEM TVOJÍ DUŠE. Začneš pak konečně žít spokojený a naplněný život v rovnováze a v laskavém nastavení. Nejprve se však musíš rozhlédnout uvnitř sebe, pořádně tam uklidit a potom už ladit vše, co potřebuješ, abys byl zdravý, vyrovnaný, vědomý a spokojený. Čeká nás celodenní intenzivní workshop, kde si postavíte své nové, zdravé a pevné základy pro spokojený život, pro osobní rozvoj a pro velmi dobrou psychickou stabilitu a kondici, najdete směr, projdete silnou změnou a nastoupíte cestu vědomého tvůrce svého života. Propojíte svůj svět hmoty se spirituálním aspektem, abyste získali skutečnou rovnováhu a rozšířili své vědomí. Bez toho nelze žít kvalitní a vědomý život. Vše bezpečně a v dokonalé rovnováze.

ZDRAVÉ VZTAHY

CELODENNÍ WORKSHOP

Celodenní, případně víkendový workshop na téma vztahy a jejich uzdravení, kde se dozvíte zákonitosti a vlivy, které přímo ovlivňují kvalitu vašich vztahů a jejich prožívání. Zároveň budete velmi intenzivně budovat nové základy pro spokojené vztahy a spokojený život. Zdravé vzrahy jsou základem života. A my je mnohdy prožíváme velmi nehezky, nezdravě, bolestně a bez naplnění. Často se ptáte proč? Chcete to změnit? Pak jste tady správně, najdeme cestu, která vede k uzdravení všech vztahů.

TERAPIE PRO RODIČE, VZTAHY A VÝCHOVA DĚTÍ A JEJICH POTÍŽE

Jsou to skupinová setkání, ve kterých sdílíme tolik důležitá témata problematiky vztahů mezi rodiči a dětmi. Cíleně otevíráme realitu dnešního nastavení v rodinách. Procházíme veškeré vlivy a provázanosti, které jsou příčinou potíží našich dětí s jejich psychikou, v kolektivech, s učením, ale především ve vztazích s rodiči a sourozenci.

SKUPINOVÁ TERPAIE, KONSTELACE

Skupinová terapie, konstelační terapie, je velmi bezpečná možnost řešení vašeho aktuálního životního problému či životní situace, se kterou si dlouhodobě nevíte rady a stále vás zatěžuje. Touto formou lze ladit, narovnat a uzdravit konkrétní situaci, vztah, zdravotní potíže, problémy v rodině, v zaměstnání a podobně.

Těším se na nová setkání s vámi