ŽIVÁ SETKÁNÍ

ŽENSKÉ KRUHY

Jsou pravidelná živá setkání v kruhu žen. Jsou často v souladu s nějakým společným tématem, které nás ve skupině vede k dalšímu rozvoji.

PROBUZENÍ
ŽENSKÉ SÍLY

Jedná se cyklus, který je uceleným systémem probuzení ženy.
Projdete si uzdravením na všech úrovních základních sedmi čaker, dojde k odstranění bolestí, traumat a bloků, které vás oddělují od vaší přirozenosti a zdravého nastavení.

VÍKENDOVÉ SPLYNUTÍ S PŘÍRODOU

Jedná se o součást cyklu PROBUZENÍ ŽENSKÉ SÍLY, jako nástavbové propojení žen s Matkou Zemí. Celý víkend budeme většinu času venku, spojíme se se všemi živly, které mají své místo i v nás samotných.

TEEN KRUHY

Jsou kruhy pro náctileté, kteří prožívají své dospívání v různých svých nastaveních, v problémech jak ve škole, v kolektivech nebo i doma s rodiči. Na těchto setkáních procházíme sdílením, uvolňováním a cíleným terapeutickým procesem.

KRUHY 55 PLUS

Jsou kruhy pro naše babičky, které se také chtějí setkávat v kolektivu žen, probírat svá témata a najít pro ně řešení. Velmi často procházejí tyto ženy starostmi o svá vnoučata a jsou vděčné za nové vhledy, názory a metody.

KRUHY PRO SVĚTLONOŠE

Jsou setkání pro lidi, kteří již vědomě využívají své dary a napojení na duchovní složku života, pro ty, kteří chtějí svůj život více prolnout duchovní tématikou a potřebují pochopit vesmírné zákonitosti.

AKTUÁLNÍ ŽIVÉ AKCE

Těším se na setkání s vámi

Akce a jejich přesné termíny pro vás připravuji.